Ürünler

Havalandırma & Soğutma » Com-CoolPad

NASIL SOĞUTUR?
Su emme kabiliyeti yok edilmeden blok haline getirilen  COOLPAD'den su geçirilir. Suyun, havadan ısı alarak buharlaşması sonucunda, ortamdaki sıcak havanın ekonomik bir şekilde soğuk havaya dönüştürülmesi sağlanır.

 NEDEN COMEX PAD ALMALIYIM?                      

• Uzun ömürlü

• Dayanıklı

• Düşük işletme maliyeti

• Enerji tasarrufu

• Kaliteli

• Hijyenik

• Anti-bakteriyel

• Optimum oluk açısı ile minimum basınç kaybı

• Kolay temizlik

• Çevre dostu

Teknoloji

COOLPAD; kaliteli yapısı, sahip olduğu optimum oluk açısı ve optimum oluk mesafesi sayesinde, havanın su ile soğutulması prensibini en verimli uygulayan soğutma peteğidir.

Havanın Su ile Soğutulması
Hava ile suyun teması etmesi sonucunda, hava ile su moleküleri arasında ısı transferi meydana gelir.

Su molekülerinin hareketliliği artarak buharlaşır ve havadan ısı alır.

Bu durum, havanın sıcaklığının düşmesine sebep olur.
Ortamın nemi, sıcaklığı ve ortamdaki havanın hızı, havanın soğuma performansını yani buharlaşmayı etkileyen başlıca unsurlardır.

Nem ve Sıcaklık
Havanın nem alabilme kapasitesi havanın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Isıtılan havaya daha fazla su buharı yükleneceği gibi, soğutulan hava da doygunluk sınırına kadar su buharı alabilir. Doygunluk sınırının altında soğutulmaya devam edildiği zaman, hava içinde bulunan su buharı yoğunlaşmaya başlar. Havanın içindeki su buharının yoğunlaşmaya başladığı sıcaklığa "çiy noktası sıcaklığı" denir.

Hava Hızı 
Atmosfer içerisinde ki hava veya diğer gazların hareket hızıdır. Hava kütlesinin bir saniyede kaç metre ilerlediğini ifade eder.  Buharlaşarak soğutma yaparken, verimi anlayabilmek için havanın hızı göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü rüzgar hızı arttıkça buharlaşma artar. Havanın hızı, fan ve sistem yardımı ile kontrol edilir. Birçok ortam faktörüne bağlı olan fan seçimi ve sistem dizaynı için çok detaylı hesaplamalar yapılmalıdır. Havanın her türlü özelliğinin incelenerek, soğuma veriminin hesaplanması için psikrometrik diyagram incelenmelidir.

Buharlaşma
Hava ile su molekülleri aynı ortamda bulundukları süre içerisinde kendi aralarında ısı transferleri olur.

Su yüzeyindeki moleküller yeterli bir kinetik enerjiye sahip oldukları anda kendilerini tutmaya çalışan bağlar zayıflar ve suyun enerjisi artar. Buna bağlı olarak moleküllerin hareketlilikleri de artar. Bu durum, hidrojen bağlarının kırılmasıyla sonuçlanır ve buharlaşma olayı gerçekleşir.

Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur ve her sıcaklıkta olabilir. Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde soğuma olur

Psikrometrik Diyagram
Havanın termodinamik özelliklerinin grafiksel bir ortama aktarılmış halidir. Havanın her türlü özelliğini (nem miktarı, entalpi, kuru ve yaş termometre sıcaklıkları, izafi nem) psikrometrik diyagram üzerinde görmek, çiğ noktası sıcaklığını saptamak, yoğuşma, duyulur ve gizli ısı gibi işlemleri göstermek, matematiksel olarak çözümü çok uzun süren külfeti olan işlemlerin sonuçlarını grafiksel olarak kolayca saptamak mümkündür.

Tavuk Kümeslerinde
Tavuk yetiştiriciliğinde, tavuk ölümlerini minimum düzeye çekmek ve tavukların optimum yem tüketimi ile maximum ağırlığa ulaşmalarını sağlamak için, havalandırma ve serinletme çok önemlidir. Tavuklar sabit vücut ısısına sahip hayvanlar olup, ter bezleri olmadığından vücut ısılarını çevre ısısına uyduramazlar. Bu nedenle yüksek sıcaklıklara maruz kalmamaları gerekir.

Tavuk yetiştiriciliğinde kümes içi sıcaklık ideal değerlerde olmalıdır. Tavuklar için yaşamaya uygun sıcaklık sınırları ergin bir tavuk için 17-28 °C arasında değişmektedir.

Sıcaklık optimum sınırların üzerine çıktığında tavuk davranışlarında ve fizyolojik durumlarında bazı değişiklikler meydana gelmekte olup, bunlar;

• Tavuklar yüksek sıcaklıkta az hareket etmeye çalışırlar, o yüzden ayakta durmaktansa yatarak dinlenmeyi tercih ederler.
• Yüksek sıcaklık koşullarında, yem tüketimlerini azaltır, su tüketimlerini arttırırlar.
• Tavuklar ağızlarını açarak solunum hızlarını arttırırlar.
• Yüksek sıcaklık oviopozisyon zamanını ve yumurta oluşumunu etkiler.
• Solunum sayısı artar.
• Kalp atışı artar.
• Kan basıncı artar.
• Kandaki, CO2 ve asit-baz dengesi ile ilgili diğer bozulur.
• Böbreklerin ve kalbin çalışma düzeni bozulur. • Glikozun kandaki seviyesi azalır, hayvan yere yatar ve komaya girebilir.
• Yumurta kalınlığı azalır ve yumurta özgül ağırlığı düşer.
• İştah azalır, yem tüketimi düşer. Bunun sonucu olarak canlı ağırlık artışı azalır ve verim azalır.

Prev Next