Ürünler

Kümes Kontrol Sistemi » Master

 PLC Sistem
Havalandırmayı, ( % devirli veya modüler )
Isıtmayı, ( On/Off, modüler, analog )
12 ayrı havalandırma bölgesi oluşturulabilir.
Nemlendirme ve soğutmayı kontrol eder. ( On/Off veya modüler )
Amonyak (NH3) , karbondioksit (Co2) ölçümleri ile kusursuz kontrol.
1 kümeste Negatif basınca göre hava giriş pencerelerini kontrol eder.
Tünel havalandırma kontrolü, Minimum fan kontrolu
Dört adet PT-100 sensör girişi
Kış ayarlarında min. Havalandırma modunu kulanma imkanı
Max ve Min nem ve sıcaklık değerini takip edebilme imkanı
Display nokta pozisyonu seçimi
Gösterim, proses değeri ofseti
Ön panel üzerinden kolayca fan1 set değerini değiştirme ve 
progranma özeliği
Arıza durumları için LED göstergeleri
Aydınlatma kontrolu, Klepe kontrolu
Fark basınç sensöru ile gerçek statik basınç farkını okuma
Motor koruma ekipmanlarını ve arıza takibi
Min max ısı alarmları, Min max nem alarmları
Kümes içi nem oranını verir ve kontrol eder.
Kümes kapasitesine göre yerleştirilen fanların kademeli olarak                                                          
çalıştırılmasını ve durmasını kontrol eder.
Kümes kapasitesine göre yerleştirilen soğutma petlerinin devreye girip                                           
çıkmasını kontrol eder.
Kümes içi soğutma petleri önündeki flap ve damperlerin (üst ve alt                                   
kapak) açılma ve kapanma oranlarını belirler.
Sistem ile ilgili bir arıza, elektrik kesilmesi ve kümes içindeki                                                              
maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine ulaşılması                                                                       
durumunda alarmı devreye sokar ve alarma neden  olan arıza PLC'nin                                           
ekranında okunarak en kısa sürede giderilir.
Sistem manüel olarak da kullanılabilir.
Enerji tasarrufu sağlanmış olur.
Tam otomatik havalandırma sistemi, insan hatalarını ortadan kaldırır
ve 24 saat boyunca kümes içi havalandırma ve soğutmada istenilen                                
değerler konulur.
 
          Özellikler
  • Kümes içi nem oranını verir ve kontrol eder.
  • Kümes kapasitesine göre yerleştirilen fanların kademeli olarak çalıştırılmasını ve durmasını kontrol eder.
  • (Maksimum – minimum havalandırma)
  • Kümes kapasitesine göre yerleştirilen soğutma petlerinin devreye girip çıkmasını kontrol eder.
  • Kümes içi soğutma petleri önündeki flap ve damperlerin (üst ve alt kapak) açılma ve kapanma oranlarını belirler.
  • Sistem ile ilgili bir arıza, elektrik kesilmesi ve kümes içindeki maksimum ve minimum sıcaklık değerlerine ulaşılması  durumunda alarmı devreye sokar ve alarma neden olan arıza PLC'nin ekranında okunarak en kısa sürede giderilir.
  • Sistem manüel olarak da kullanılabilir.
  • Enerji tasarrufu sağlanmış olur.
  • Tam otomatik havalandırma sistemi, insan hatalarını ortadan kaldırır ve 24 saat boyunca kümes içi havalandırma ve soğutmada istenilen değerler konulur.

Prev Next