Misyon - Vizyon

Hedefi sektörde hep ilerlemek

VİZYONUMUZ

Dünyada Sektörün en iyi ekipman üreticilerinden olmak.


MİSYONUMUZ

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize,

entegre kuruluşlarına, çalışanlarımıza,
topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve
belirgin bir biçimde artırmak.

VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ

COMEX, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği
stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal
değerlerini de tanımlar.
Her kademedeki COMEX çalışanı için vazgeçilmez olan bu değerler,
onların aynı zamanda özümsedikleri birer iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

"Müşterilerimiz..."

Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasıdır.
Müşterilerimizin memnuniyetini her zaman beklentilerinin
üzerinde sağlamayı hedefleriz.
Dürüst, saygılı, nazik, yardımcı, çözümcü ve güler yüzlüyüz.

"İyi ahlaklı Kişi ve Kişileriz"
Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarız, bundan taviz vermeyiz.
Birey ve örgüt olarak vicdanımızın rahat olması çok önemlidir.
"Bizim için en önemli unsur insandır"
En büyük önemi insan beynine veririz ve sürekli insana yatırım yaparız.
Kalitemizin gücü ve teminatı tüm çalışanlarımızdır.


Her bir çalışanımız kaliteyi amaç edinmiştir.
Yetkilendirilmelerine önem veririz.
İnisiyatif kullanmaya özendiririz.
Onları çalışkan ve üretken kılan "istek" enerjisine inanırız.
Firmamızda çalışan herkesin "kendi işinin lideri"
olduğuna ve yaptığı işi en iyi onun bildiğine inanırız.

Ekip çalışmasıEtkin ekip çalışmasına ve açık iletişime inanırız. Bunlardan ödün vermeyiz.
Katı hiyerarşiye karşıyız.
Genel Müdür'den en alt kademedeki personelimize
ve ilişkide bulunduğumuz tüm kuruluşlara kadar
vizyonumuza ulaşmak için, tek vücut halinde çalışırız.
Etkin ekip çalışmasını artan bir işbirliğiyle, karşılıklı güven ve saygı içinde sürdürürüz.

Sürekli gelişim Kalitemizi statükoyu korumak yerine sürekli gelişimle sürdürürüz.
Sürekli gelişim için çalışanlarımıza ve teknolojiye yatırım yapmak,
politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Hepimizin asli görevi, kalite standartlarımızı sağlamak,
ürün ve hizmetlerimizin kalitesin
sürekli geliştirmektir.

Kalitemizi geliştirme konusundaki yaklaşım tarzımız proaktiftir.
Yani, müşterilerimiz, ihtiyaç
ve beklentilerini dile getirmeden önce,
bizler bunları saptayıp giderme yönünde çaba gösteririz.

Sosyal sorumluluklarımız

Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba gösteririz.
COMEX’ in ortaya koyduğu mükemmel örneğin,
sadece Tavukçuluk sektöründe değil,
ülke ekonomisi genelinde örnek alınacağına ve ülkemizin gelişmesine büyük katkısı olacağına inanırız.